Logo
Inlichtingenformulier steunaanvraag individu

Preambule

  • Een medewerker van een erkende sociale organisatie moet de aanvraag indienen en ondertekenen.
  • Een aanvraag bij het Crisisfonds kan alleen als het gaat om een dringende noodsituatie waarbij alle andere mogelijke hulpbronnen uitgeput zijn (OCMW, RIZIV?) Aangezien het om een crisissituatie moet gaan, kan een tussenkomst in principe maar voor drie maanden.
  • De tussenkomst moet kaderen in een globaal begeleidingsproces.
  • De tussenkomst moet de betrokkene(n) perspectief bieden op meer kansen in de samenleving of minstens het huidige leed substantieel verzachten.
  • De toegekende tussenkomsten moeten steeds besteed worden overeenkomstig de gemaakte afspraken.
  • Het Crisisfonds stort nooit aan de hulpbehoevende persoon zelf, maar stort steeds op de rekening van de bemiddelende dienst of betaalt rechtstreeks de facturen.